< Home

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy kinderkraft.com, prowadzony pod domeną www.kinderkraft.com(dalej zwaną „Witryną”) przez „4Kraft” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej zwany „Sklepem”), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych jest „4KRAFT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (zwana dalej jako „My”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres iod@4kraft.com.

 1. JAKIE DANE GROMADZIMY?

W ramach prowadzonej Witryny prosimy Cię o podanie nam danych, w tym danych osobowych. Jest to związane między innymi z realizacją Twojego zamówienia składanego w Sklepie, Twoją prośbą o kontakt z nami, realizacją Twojego zgłoszenia reklamacyjnego lub zgłoszenia do oferowanych przez nas programów oraz w celu marketingu bezpośredniego.

Dane, które zbieramy obejmują w szczególności:

- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu, 

- NIP,

- login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, hasło, identyfikator,

- dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć,

- identyfikator urządzenia,

- typ przeglądarki, domena oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,

- kraj,

- strefa czasowa,

- odwiedzone witryny internetowe,

- preferencje osobiste oraz marketingowe,

- pliki cookie oraz znaczniki pikselowe,

- adresy IP,

- nazwę dostawcy Internetu.

2.1 PLIKI COOKIE

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookie podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu.

Więcej o plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookie.

 1. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W ramach prowadzenia Witryny i Sklepu przetwarzamy Twoje dane (w zależności od usługi/ okoliczności/ umowy) w następujących celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z umowy, jeżeli takowa została z Tobą zawarta - art. 6 ust. 1 (b) RODO,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług - art. 6 ust. 1 (a) lub art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie - art. 6 ust. 1 (a) RODO,
 • przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • umożliwienia Tobie założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania Twoich zamówień́ i ich historii - art. 6 ust. 1 (b) RODO,
 • przeprowadzania i realizacji płatności - art. 6 ust. 1 (b) RODO,
 • umożliwienia Tobie uczestnictwa w programie lojalnościowym, jeżeli takowy będzie prowadzony - art. 6 ust. 1 (b) RODO,
 • umożliwienia Tobie uczestnictwa w konkursie, jeżeli takowy będzie organizowany - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących naszych towarów i usług oraz realizacji usług gwarancyjnych - art. 6 ust. 1 (b) RODO / 6 ust. 1 (f) RODO,
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług ­- art. 6 ust. 1 (b) RODO / 6 ust. 1 (f) RODO,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta (jeżeli wcześniej takowe założyłeś), - art. 6 ust. 1 (b) RODO,
 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością̨ na Witrynie i w Sklepie celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji - art. 6 ust. 1 (a) RODO,
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie) - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - art. 6 ust. 1 (f) RODO,
 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz w naszej Witrynie - 6 ust. 1 (f) RODO.

Jeżeli do tej pory byłeś zainteresowany otrzymywaniem naszych komunikatów marketingowych wysyłanych za pomocą środków elektronicznych (takich jak e-maile), nadal będziesz je otrzymywać, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej.

Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie, jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

 1. NARZĘDZIA, KTÓRE STOSUJEMY

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany treści zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie informacji zawartych w plikach cookie, którego wspomagają nasze prace badawczo-rozwojowe nad produktami. Jest to możliwe dzięki dostarczanym nam statystykom związanym z zainteresowaniem poszczególnymi produktami.

Narzędzia te przetwarzają Twoje dane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

Są to takie narzędzia jak na przykład te dostarczane przez Google (Google Tag Manager, Google AdWords i inne), narzędzia umożliwiające remarketing naszych produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie.

Więcej o stosowanych narzędziach analitycznych oraz marketingowych znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookie.

 1. ŚRODKI TECHNICZNE 

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachęcamy aby zawsze zachowywać w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy abyś każdorazowo wylogował się po zakończeniu korzystania z Witryny.

 1. ODBIORCY TWOICH DANYCH 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

- osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, naszym dostawcom, firmom obsługującym płatności w ramach Sklepu, firmom transportowym w celu realizacji wysyłki Twojego zamówienia.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów (jeżeli zostanie zawarta), a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody.

W przypadku udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane, ale jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

 1. TWOJE PRAWA 

Twoje dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w graniach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Profilowanie danych osobowych użytkowników (w tym Twoich) przez nas odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług Witryny i Sklepu a także udziału w prowadzonych przez nas programach lub konkursach.

 1. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz oferty Sklepu oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

 1. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane mailowo pod adres: iod@4kraft.com