Safe Car Seat Program

Bezpieczeństwo naszych najmłodszych użytkowników jest dla nas priorytetowe, dlatego Kinderkraft gwarantuje bezpłatny udział w SAFE CAR SEAT PROGRAM, który daje możliwość wymiany fotelika na nowy.

Badania polegające na wnikliwej analizie poszczególnych komponentów udowodniły, że foteliki samochodowe, które były zamontowane w samochodach biorących udział w wypadku lub kolizji drogowej, podlegają mikrouszkodzeniom uniemożliwiając dalsze bezpieczne użytkowanie. Nie jesteśmy obojętni wobec tego faktu.

Wybierając nasze foteliki, wraz z ich zakupem dołączasz do programu i masz pewność, że Twoje dziecko będzie zawsze bezpieczne.

Miałeś wypadek?

Przygotuj dokumenty

Wypełnij formularz

Dane osobowe uczestnika:

Adres:

Fotelik:

Informacje dotyczące kolizji:

Załączniki:

(pliki png, jpg, doc, docx, pdf) *Należy dołączyć jedną z opcji
Dowód zakupu
Protokół policyjny z wypadku*
Zgłoszenie szkody komunikacyjnej do ubezpieczyciela*
Dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku/kolizji*

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4KRAFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok.5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem 4KRAFT sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań mailowo: shop@kinderkraft.com Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres iod@4kraft.com.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • kontaktowania się, w szczególności w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym.

Twoje dane będą również przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, między innymi przepisów o rachunkowości. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci numeru telefonu podanego dobrowolnie również na podstawie art. 6 ust. 1 (a) RODO między innymi w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w związku z rozpatrywanym zgłoszeniem reklamacyjnym a także w związku z realizacją wysyłki części zamiennych lub nowego produktu przez firmę transportową w celu umożliwienia kurierowi kontaktu z Tobą.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych: W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody. Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w graniach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • 2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie materiałów marketingowych, w tym aktualnych ofert i informacji o promocjach.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG[2]): Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Nie profilujemy Twoich danych osobowych przekazanych nam w ramach zapisu do newslettera.